Caseta tehnică

Fundatia Schottener Servicii Sociale
Strada Viitorului nr. 64
Cod Postal 020615
Bucuresti
ROMANIA
Mobil: +40 773 336 674
E-Mail: info@fundatia-schottener.eu
www.fundatia-schottener.eu

Fundaţia Schottener este o structură din cadrul
Schottener Soziale Dienste gGmbH
(denumită în cele ce urmează deţinătoarea domeniului)
Vogelsbergstraße 212
63679 Schotten
GERMANY

Conducere:
Oliver Hampel
Christof Schaefers
Antje Zeiger

Administraţia financiară Fulda
Cod fiscal: 18 250 54328
Judecătoria Friedberg: HRB 4614
Nr. id. TVA: DE112407311 

Fotografii:
© Schottener Soziale Dienste gGmbH, © Fotolia

Declinare de răspundere
1. Conţinutul ofertei online
Deţinătoarea domeniului nu îşi asumă nicio garanţie pentru lipsa erorilor în asociere cu informaţiile puse la dispoziţie. Drepturile asociate răspunderii împotriva deţinătoarei domeniului, care se referă la prejudiciile de natură materială sau imaterială şi care au fost cauzate prin utilizarea sau neutilizarea informaţiilor oferite, respectiv prin folosirea de informaţii eronate şi incomplete, sunt excluse în principiu.

2. Drepturi de autor

Conţinutul paginii de internet este protejat prin drepturi de autor. Elementele grafice, textele, logourile, imaginile etc. de pe pagina de internet pot fi descărcare, multiplicate, copiate, publicate, expediate sau utilizate în altă formă numai în baza aprobării scrise din partea deţinătoarei domeniului.

3. Referinţe şi link-uri

În sensul punctului 5.1 din legea privind serviciile de telecomunicaţii, deţinătoarea domeniului răspunde exclusiv pentru elementele proprii de conţinut. Deţinătoarea domeniului nu răspunde pentru link-urile asupra elementelor de conţinut aparţinând altor furnizori.

Deţinătoarea domeniului răspunde în sensul prevederilor de la punctul 5.2 din legea privind serviciile de telecomunicaţii numai în situaţia în care a luat la cunoştinţă de existenţa de elemente de conţinut ilegale sau sancţionabile şi în măsura în care dispune de posibilitatea tehnică de a preveni utilizarea acestora. În mod suplimentar, deţinătoarea domeniului nu are obligaţia de a verifica periodic elementele de conţinut din cadrul ofertelor terţilor cu privire la ilegalitatea sau sancţionabilitatea acestora.

© Fundatia Schottener Servicii Sociale | +40 374 914 - 115 |