Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP)

Pentru combaterea radicalizării și promovarea incluziunii în rândul tinerilor marginalizaţi

YEIP a fost creat ca răspuns la nevoia socială actuală de a avea politici mai eficiente în domeniul tineretului care pot contribui semnificativ la incluziunea socială a tinerilor și pot reduce riscul de radicalizare, cu un nivel mai mare de "cumpărare" din partea tineretului.

În acest scop, YEIP va construi și va testa o intervenție politică inovatoare care va genera un set de acțiuni care vor contribui la rezolvarea acestei necesități la nivel local, național și european. Această măsură se bazează pe justiția restaurativă și pe psihologia pozitivă potrivit căreia oamenii sunt influențați de obiective pozitive, şi nu ţinte "materiale", căutând anumite "bunuri calitative" în viată, ce pot crește sau îmbunătăți bunăstarea lor psihologică (Ward, Mann și Gannon 2007).

Pe durata a trei ani, tineri alături de cercetatori și autorități publice locale și naționale din 7 state UE vor colabora pentru dezvoltarea și testarea unor strategii eficiente pentru a preveni riscul tinerilor de a fi asimilaţi de grupuri teroriste. Rezultatele practice ale proiectului YEIP vor fi transpuse în politici naționale și regionale prin parteneriatele cheie cu autoritățile publice implicate. În România proiectul este implementat de Fundaţia Schottener Servicii Sociale cu sprijinul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.

Obiectivul proiectului

Proiectul urmăreşte să contribuie la implementarea obiectivului Strategiei UE pentru Tineret de a preveni factorii care pot conduce la excluziunea socială și radicalizarea tinerilor. Proiectul răspunde, deasemenea, Strategiei UE de combatere a terorismului din 2005 (revizuită în 2008 și 2014).

Grupuri ţintă

Tineri cu risc de marginalizare, inclusiv tineri migranţi şi refugiaţi.

Rezultate

- Realizarea unor studii de cercetare în cele 7 state partenere pentru analizarea stadiului actual al politicilor, al cercetărilor realizate şi al practicilor existente în domeniul prevenirii şi combaterii marginalizării şi radicalizării tinerilor. Pornind de la rezultatele indentificate la nivel naţional, va fi realizată o analiză comparativă, trans-europeană, ce va permite o cartografiere a situaţiei actuale în ţările participante la proiect, dar şi realizarea unui protocol de experimentare. Aceste resurse sunt disponibile aici.

- Testarea măsurii de politică pubică YEIP bazată pe modelul de psihologie pozitivă şi construirea instrumentelor de intervenţie pentru prevenirea radicalizării. Testarea va fi realizată de tineri în patru medii: școli, universități, penitenciare și online.

- Îmbunătăţirea capacitătii profesioniştilor care lucrează cu tinerii marginalizaţi prin sesiuni de formare folosing resursele dezvoltate în cadrul proiectului.

Pentru mai multe informaţii despre proiect si resursele dezvoltate, puteţi consulta site-ul proiectului.

Finanţare

Nr. Contract 2016-2927 /9

Durata de implementare

Martie 2017- Februarie 2020

© Fundatia Schottener Servicii Sociale | +40 374 914 - 115 |