Proiectul „INTERACT- Servicii integrate pentru migranţi, dialog social și multicultural”

DESPRE PROIECT

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România în parteneriat cu Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, Fundația Schottener Servicii Sociale şi Asociația Global Help Craiova implementează în perioada mai 2016 -  mai 2017, proiectul INTERACT- Servicii integrate pentru migranţi, dialog social și multicultural.

Proiectul şi își propune să sprijine integrarea socio-economică şi culturală a migranților în societatea românească:

 • Printr-o abordare integrată, de tipul one-stop-shop, în furnizarea informaţiilor şi serviciilor de  de care aceştia au nevoie (ex. ocupare, acces la servicii de sănătate, acces la servicii educaționale, culturale, locuire și servicii sociale, participare activă la viața comunității);
 • Prin consolidarea colaborării și implicării active a autorităților/instituțiilor, sectorului privat și altor entități cu atribuții în domeniul integrării.

Proiectul este implementat în București și în județele: Ilfov, Argeş, Braşov, Buzău, Călăraşi, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Ialomiţa, Gorj, Giurgiu, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea.

Grupul țintă al proiectului este format din următoarele categorii:

 • Beneficiari principali: beneficiarii de protecție internațională și străinii din state non-UE cu ședere legală în România.
 • Beneficiarii secundari: organizaţii, autorităţi şi instituţii centrale şi locale care lucrează cu migranţi şi gestionează serviciile disponibile pentru aceştia în România; comunitățile locale; mass-media.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

 • Asigurarea de servicii integrate pentru beneficiarii de protecție (BP) și resortisanții unor țări terțe (RTT), respectiv: informare și consiliere, sprijin pentru accesarea sistemului de sănătate și a sistemului educațional, sprijin pentru accesarea pieței muncii, activități educațâionale și socio-culturale.
 • Formarea reprezentanților instituțiilor și autorităților cu atribuții în domeniul  integrării străinilor.
 • Promovarea participării active, a dialogului multicultural și a cooperării inter-instituționale, inclusiv formarea unei rețele de mediatori intercuturali și a unei rețele de voluntari care să susțină integrarea migranților în societatea românească.

REZULTATE AȘTEPTATE

 • 1.500 BP și RTT informaţi şi consiliaţi.
 • 587 BP și 450 RTT aflați în situații de vulnerabilitate care beneficiază de asistenţă materială/ medicală/juridică.
 • 587 BP și 450 RTT participanți la activități educaționale, socio-culturale și recreaționale (ex. cursuri de limba română, sesiuni de acomodare culturală, evenimente culturale etc).
 • O rețea de mediatori intercuturali creată.
 • O rețea de voluntari creată.
 • Realizarea a 5 platfome consultative în: București, Craiova, Giurgiu, Brașov și Argeș în care să fie implicate instituții și autorități, mediatori interculturali, dar și alți reprezentanți ai comunităților de străini și societatea civilă în general.

Proiectul este finanţat prin Programul Național - Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, prin intermediul Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI).

Cui ne adresăm?

Proiectul se adresează:

 • beneficiarilor unei forme de protecție internațională (BP) – refugiați și beneficiari de protecție subsidiară;
 • resortisanților țărilor terțe (RTT) aflați legal în România ca și membri de familie ai unor cetățeni români, pentru reîntregirea familiei, la studii, în scop de muncă etc.

Ce servicii vă putem oferi?

 • Servicii de informare și consiliere;
 • Cursuri de limba română și orientare culturală pentru copii, tineri și adulți;
 • Activități sociale, culturale și recreaționale pentru copii, tineri și adulți;
 • Plata asigurărilor de sănătate;
 • Asistență materială (ex. achiziția de bunuri materiale, decontarea unor servicii și tratamente medicale etc.);
 • Orientare pentru accesul la piaţa muncii;
 • Acordarea de rechizite și alte materiale necesare pe parcursul învățării pentru copii.

Parteneri și colaboratori:

 1. În București - în cadrul Centrului Regional de Integrare (CRI):


  - Fundația Schottener Servicii Sociale – acordă servicii minorilor și tinerilor cu vârsta de până la 26 ani.
  - Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom – acordă servicii adulților de peste 26 ani.

 2. În Craiova - Asociaţia Global Help
 3. În Brașov - Asociaţia Română pentru Promovarea Calităţii şi a Practicilor de Succes (Centrul de Informare pentru Străini)

 

© Fundatia Schottener Servicii Sociale | +40 374 914 - 115 |