Forţă comună în Europa

În mod suplimentar, pledăm pentru includerea punctelor forte individuale a sistemelor sociale diferite de care dispune „pool-ul european“. Promovăm schimbul de experienţă, precum şi organizarea şi implementarea proiectelor pedagogice comune.

Obiectivul este reprezentat de crearea de reţele

Prin cooperarea noastră intenţionăm să îi aducem împreună pe oamenii din diferite state şi culturi europene, să creăm o reţea în întreaga Europă şi să consolidăm în acest mod ideea europeană, spiritul de comunitate şi sentimentul de apartenenţă în Uniunea Europeană.

© Fundatia Schottener Servicii Sociale | +40 374 914 - 115 |