STARRT Servicii de Transfer şi Asistenţă pentru Refugiaţi Relocaţi din Turcia

STARRT I şi STARRT II sunt două proiecte de relocare a unui număr de 20, respectiv 80 de refugiați sirieni aflați în Turcia.

Obiectiv

Proiectele sprijină participarea României  la eforturile Statelor Membre ale Uniunii Europene de implementare a unor soluții durabile, ca răspuns la nevoile reale de protecţie internaţională ale persoanelor dislocate din cauza conflictului din Siria în ţări din imediata vecinătate.

Cine?

Proiectele sunt derulate de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România, în parteneriat cu Fundația Schottener Servicii Sociale, la inițiativa Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI) și cu finanțare din partea Uniunii Europene prin Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare.

De ce?

Conform datelor publicate de Direcţia Generală pentru Managementul Migraţiei (DGMM) din Turcia şi ale Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR), la sfârşitul anului 2016 se aflau în Turcia peste 3.1 milioane de cetăţeni străini în nevoie de protecţie internaţională. Dintre aceştia, majoritatea sunt cetăţeni sirieni, peste 2.8 milioane, care au primit din partea Statului Turc o formă de protecţie temporară. Aceasta le dă dreptul de şedere legală în Turcia, precum şi acces la drepturi şi servicii de bază în anumite limite.

Un alt grup important, de peste 290.000, care solicită protecţie umanitară în Turcia este format din cetăţeni de diferite naţionalităţi (irakiană, afgană, iraniană sau somaleză). 

România raspunde umanitar și solidar nevoilor de protecție și eforturilor Uniunii Europene  de gestionare a fluxurilor de migraţie, prin relocarea pe teritoriul sau a unui numar de 100 de refugiați sirieni.

Ce este relocarea?

Relocarea este procedura de selecţie şi transfer a unor refugiaţi dintr-un stat în care au cerut protecţie într-un alt stat care îi primeşte ca refugiaţi, cu posibilitatea de rezidenţă permanentă. Relocarea este un instrument de protecţie pentru refugiaţi, alături de integrare şi de repatriere voluntară şi expresia solidarităţii cu acele state care găzduiesc majoritatea refugiaţilor la nivel global.

Cine şi ce rol are?

ICNUR

  • identifică şi prezintă Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) cazuri de refugiați sirieni din Turcia, cu legături de rudenie în România, în vederea examinării pentru relocare. La rândul lor, alte organizaţii sau persoane pot referi spre analiza IGI cazuri de refugiaţi sirieni din Turcia;
  • sprijină refugiaţii selectati pentru relocare în obţinerea permiselor de circulaţie internă şi de ieşire din Turcia.

IGI

  • analizează cazurile şi ia decizia de relocare în temeiul Hotărârii de Guvern 1596/2008 privind relocarea refugiaţilor;
  • după relocare, oferă persoanelor relocate protecție juridică și fizică, inclusiv accesul la drepturile civile, economice, sociale și culturale similare cu cele de care beneficiază cetățenii români.

 OIM si Fundația Schottener furnizeaza persoanelor selectate pentru relocare urmatoarele tipuri de asistență:

  • Evaluare medicală înainte de transferul în România, sprijin pentru obținerea documentelor de călătorie, aranjamente de transport și pregatirea în vederea calatoriei;
  • Orientare culturală prin furnizarea de informații relevante, corecte și actuale despre România;
  • Transferul din Turcia în România, la București și Brașov;
  • Asistență materială/medicală/psihologică/juridică de bază şi cazare timp de 45 de zile de la sosirea lor în România;
  • Activităţi de petrecere a timpului liber;
  • Inițiere în limba română și acomodare culturală.

 

© Fundatia Schottener Servicii Sociale | +40 374 914 - 115 |