REACT_RO: resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodarea culturală a Beneficiarilor de Protecție Internațională (BPI) şi Resortisanților Țărilor Terțe (RTT) în România

Fundația Schottener Servicii Sociale în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România şi Institutul Intercultural din Timișoara, desfășoară în perioada iulie 2017 – ianuarie 2019 proiectul REACT_RO: resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodarea culturală a Beneficiarilor de Protecție Internațională (BPI) şi Resortisanților Țărilor Terțe (RTT) în România.

Obiective

Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea a unui pachet coerent de resurse educaționale pentru învățarea limbii române ca limbă străină și orientare în societate care să țină cont de nevoile BPI și RTT din România.

Pachetul de resurse educaționale include realizarea unui cadru curricular, a unor manuale de limba română pentru adulți și copii, dezvoltate pe nivele de competențe (nivelul începător A1- A2.1, intermediar A2.2 - B1.1 și avansat B1.2-B2.1., însoțite de caiete specifice de lucru pentru profesori de limba română și cursanți și de materiale necesare evaluării competențelor.

În ceea ce privește orientarea în societate, în cadrul parteneriatului vor fi dezvoltate cel puţin 3  instrumente educaţionale (un suport de curs pentru formatori, un manual de formare de formatori,  un ghid destinat BPI și RTT), cu predare intensivă şi interactivă, precum și instrumentele de evaluare aferente. Un material video va sintetiza conținutul ghidului pentru BPI și RTT.

Beneficiari

  • Beneficiari ai unei forme de protecție internațională (BPI) în România aflaţi în primele etape ale Programului de Integrare sau care, din diverse motive, nu au accesat Programul de Integrare;
  • Străini cu drept de ședere în România (RTT).

Parteneri

În realizarea acestor resurse vor fi implicați experți ai Ministerului Educației Naționale, dar și experți străini.
Proiectul va forma, de asemenea, grupuri de formatori, atât pentru învățarea limbii române, cât și pentru acomodare culturală, ce acoperă în mod echilibrat toate regiunile României și care vor testa timp de 6 luni resursele elaborate, contribuind la asigurarea calității acestora.

Finanțare

Proiectul este finanțat prin Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare prin Inspectoratul general pentru Imigrări, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al României.

Achiziții

  • Cerere de ofertă pentru materiale de vizibilitate - PDF
  • Relansare cerere de ofertă pentru materiale de vizibilitate - PDF
  • Selecție expert limba romană - Termeni de referintă - PDF
  • Relansare II selecție expert limba romană - Termeni de referintă - PDF
  • Relansare III selecție expert limba romană - Termeni de referintă - PDF

 

© Fundatia Schottener Servicii Sociale | +40 374 914 - 115 |