Proiectul pedagogie individuală

Pentru copii şi tinerii defavorizaţi

La mijlocul anilor 90 am elaborat pentru copiii şi tinerii defavorizaţi din Germania un concept extern individual în România, care este realizat cu succes începând de atunci. Această măsură este limitată pentru participanţii la prima fază la o perioadă de şase luni şi, în funcţie de evoluţie, poate fi prelungită sau scurtată.

Orientare pozitivă în funcţie de traume

Proiectul este dedicat tinerilor cu probleme psihice grave, care necesită o asistenţă individuală intensă în afara mediului social actual. Ca urmare a evenimentelor traumatizante trăite în copilărie, aceştia nu se integrează în societate şi nu pot respecta normele acesteia.

„Extragerea tinerilor afectaţi din mediul lor de referinţă şi de viaţă de până în prezent reprezintă o încercare concretă alternativă de contracarare a unei evoluţii negative prin condiţii cadru modificate specifice practicii de viaţă pentru a obţine o orientare pozitivă de viaţă.“

Extras din conceptul nostru

Când prezintă utilitate acest demers?

Necesitatea de adoptare a unei astfel de măsuri poate apărea de exemplu în situaţia în care

  • nu există posibilitatea de depăşire a problemelor asociate mediului social.
  • se impune o desprindere de situaţiile care generează efecte negativ.
  • nu poate fi oferită o garanţie cu privire la existenţa de măsuri utile şi necesare din punct de vedere pedagogic ca urmare a situaţiilor acute.
  • nu există capacitatea de integrare la nivelul grupului, fiind necesară pregătirea tinerilor pentru o existenţă independentă.
  • apar intervenţii în situaţii de criză (de exemplu în asociere cu măsurile de internare sau instituţionalizare ) şi se impune o perioadă de întrerupere.
  • nu mai există la dispoziţie nici ofertă auxiliară utilă pentru instruirea şcolară (de exemplu exmatriculare) sau integrare profesională (de exemplu refuz).

Puteţi descoperi aici motivul pentru care proiectul s-a bucurat de un asemenea succes.

© Fundatia Schottener Servicii Sociale | +40 374 914 - 115 |