Proiectul de pedagogie individuală

Avantajul străinului

Limba străină, cultura necunoscută, condiţiile de viaţă ale locuitorilor din această ţară reprezintă primele obstacole naturale, dar care pot fi depăşite fără îndoială, cu care trebuie să se confrunte tinerii. Ca urmare a limbii străine, se solicită în mod suplimentar acestor persoane să se implice în mod activ în activitatea relaţională cu personalul. 

Într-un mediu necunoscut, tinerii sunt dispuşi şi prezintă capacitatea de a se concentra asupra propriei persoane. Aceştia învaţă să se cunoască, descoperă abilităţi pe care le-au ignorat sau pe care nu s-au încumetat să le exprime în perioada petrecută acasă. Tinerii devin mai siguri, mai conştienţi faţă de propria persoană şi îşi pierd temerea de a dezvolta relaţii cu alte persoane.

Îl scoatem pe tineri din mediul lor relaţional şi de viaţă cu care sunt familiarizaţi. În acest mod contracarăm evoluţia negativă prezentă în numeroase situaţii cu o intensitate ridicată, prin modificarea condiţiilor cadru – într-o modalitate care se referă la toate sectoarele existenţei cotidiene. În acest mod reuşim să conferim o orientare nouă, pozitivă pentru existenţa adolescenţilor. 

În afara mediului cu care sunt familiarizaţi, tinerii sunt integraţi într-un program într-un mediu izolat, controlabil, organizat pe parcursul întregii zile. Îi ajutăm să deprindă abilităţile de care au nevoie în activitatea cotidiană şi le asigurăm o orientare de bază. Aceştia beneficiază de o ofertă de şcolarizare care este completată cu profesori suplimentari.

Caracteristici suplimentare care asigură succesul proiectului nostru

  • Măsura este orientată în funcţie de necesităţile individuale.
  • Asistenţa individuală intensă este asigurată în funcţie de necesităţi: până la patru asistenţi de persoană.
  • Personalul este instruit special pentru această măsură şi vorbeşte germană.
  • Fiecare persoană care beneficiază de asistenţă este cazată într-o locuinţă, respectiv un imobil propriu.
  • Instruirea şcolară se realizează sub formă de cursuri individuale.
  • Noi oferim practică la nivelul pieţei de muncă primare.
  • Medicii de familie şi specialişti care au cabinetul în apropiere asigură o asistenţă medicală complexă.
  • Cooperarea cu specialiştii din domeniul psihiatriei pediatrice şi pentru adolescenţi din Cluj-Napoca, de exemplu sub forma consultanţei neuropsihiatrice asigurate de către medicul şef, garantează în numeroase situaţii efecte suplimentare remarcabile.
  • Proiectul asigură legături apropiate cu Centrul Cultural German. În acest mod, persoanele care beneficiază de asistenţă dispun de posibilitatea de a participa la evenimente în limba germană şi de a întâlni persoane vorbitoare de limba germană.
  • Aparţinătorii şi persoanele de contact din cadrul autorităţilor competente dispun de posibilitatea de a efectua vizite la faţa locului.
© Fundatia Schottener Servicii Sociale | +40 374 914 - 115 |